PROBLEMATYKA KOMERCJALIZACJI

Niemniej dokument ten koncentruje się na problematyce komercjalizacji, traktując rewolucję informacyjną przede wszystkim jako siłę napę­dową gospodarki rynkowej sprzyjającą konkurencji, liberalizacji oraz demonopoliza­cji struktur przemysłowych, usług i mediów. Sfera publiczna, bardzo istotna w obywatelskich społeczeństwach Unii Europej­skiej, nabiera szczególnego znaczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dostęp­ność informacji sektora publicznego i wykorzystanie ich do celów komercyjnych wywołują problemy, których rozwiązanie nie może ograniczać praw obywateli do informacji istotnych dla ich funkcjonowania w relacjach z instytucjami publicznymi, administracją i organami władzy.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *