POLITYKA INFORMACYJNA UE

Europejska koncepcja społeczeństwa informacyjnego wyrażona po raz pierwszy w 1994 r. w dokumencie Europę and the Global Information Society, stanowiącym rekomendację dla Rady Unii Europejskiej, zawiera elementy polityki społecznej wy-, korzystającej nowe technologie informacyjne do poprawy jakości życia obywateli Wspólnoty, rozwoju edukacji i kreacji nowych zawodów,. Wspomina także o ko­nieczności efektywnego zastosowania informatyzacji w stosunkach między obywate­lami a rządami i administracją, czyli wytworzeniu przejrzystej i odpowiadającej potrzebom społecznym sfery publicznej realizującej swe działania bliżej obywateli i po niższych kosztach.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *