GENEZA NOWEJ FORMY

Po raz pierwszy mieliśmy okazję obserwowania genezy nowej formy artystycznej i opisania dokładnego wszystkich okoliczności jej powstania i rozwoju.” Przykład telewizji w tym względzie, moim zda­niem, jest zapewne jeszcze bardziej interesujący i pouczający. Teoria telewizji ma wszelkie dane po temu, aby sformować się już dzisiaj. Zyskuje zna­czenie praktyczne. Jest to, wydaje się, ten rzadki, realny przypadek, gdy teoria może nie tyl­ko wysnuwać wnioski z praktyki, ale ją wyprze­dzać. Antycypować jej dokonania. Przewiduje je. Wedle słów tegoż samego Beli Balasza teoria mo­że stać się tu swoistego rodzaju „prateorią”, a na­wet odegrać rolę Kolumba.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *