NIEROZWIĄZANY PROBLEM

Wciąż nie­rozwiązanym problemem w Unii Europejskiej .pozostaje sfera informacji patento­wych. Próbą jego rozwiązania jest otwarcie wspólnie przez państwa członkowskie Europejskiej Organizacji Patentowej, Komisję Europejską oraz Europejskie Biuro Patentowe internetowych usług informacyjnych pod nazwą esp@cent. Serwer ten za­wiera ponad 30 min dokumentów patentowych dostępnych bezpłatnie. Sfera publiczna w całej Europie stanowi jeden z największych sektorów generu­jących informacje i usługi o wartości dodanej. Komercyjne usługi informacyjne dzia­łające na unijnym rynku informacyjnym nie mogą obejść się bez dostępu do sektora publicznego.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *