SPRZEDAWANY TOWAR

Informacja jest równocześnie towarem, który powinien być sprzedawany. Dzia­łalność informacyjna oparta na zasadach gospodarki rynkowej nie może wszakże pozbawiać obywateli powszechnego dostępu do zasobów informacji stanowiących dobro ogólnonarodowe.  Właściwy poziom obsługi użytkowników informacji, odpowiadający standardom jakościowym obowiązującym w krajach rozwiniętych, zależy ściśle od kwalifikacji i statusu zawodowego pracowników informacji. Normatywnym wyrazem tych założeń są zwłaszcza te zapisy w projekcie ustawy, które ustalają cele, funkcje, zadania, zasady i środki realizowania polityki informa­cyjnej państwa, prawa użytkowników informacji i prawne środki ich egzekwowania, system finansowania działalności informacyjnej zapewniający jej rozwój, zachęty do podnoszenia jakości usług świadczonych przez placówki informacyjne, a także status zawodowy, pracowników informacji, odpowiadający randze tego zawodu w społe­czeństwie informacyjnym.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *