WSTAWKI FILMOWE

Zresztą wstawki filmowe zaczęto stosować rów­nież w teatrze telewizyjnym i jak mawiał Ilf, peł­ni szczęścia nie osiągnięto.Oczywiście nie odrzucam możliwości, iż jakaś obdarzona wielkim talentem indywidualność po­łączy w telewizji różne dziedziny w organiczną całość, nada jej walor sztuki.Być może, uda się ze sobą spoić to, co najważ­niejsze, to, co określamy jako istotę teatru z jed­nej strony i filmu z drugiej. Mam na myśli jedno- czesność aktu przekazu i aktu odbioru oraz przy­rodzona niejako filmowi dokumentalność. Lecz powtarzam, powinno się to dokonać w jakiejś wyższego rzędu syntezie, a nie za pomocą noży­czek i kleju, jak czyni się to obecnie. Naprawdę nie doprowadzi to do niczego!Teatr telewizyjny to nie teatr spod znaku jaw­nej umowności teatralnej, a już tym bardziej nie jest hybrydą estetyczną, w której teatr i film w sposób sztuczny zrosły się ze sobą.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *