NASTĘPNY KROK

Czy też telewizja musi zrobić jeszcze następny krok? Krok prowadzący od prawdy faktu do prawdy obrazu, od dziennikarstwa do sztuki? Je­śli tak, to czy istnieje związek (dostrzegalny już dziś, a może zauważony zostanie dopiero w przy­szłości) między telewizją jako rejestratorką rze­czywistości a telewizją jako rodzajem sztuki? Albo inaczej, czy telewizja jako sztuka jest medium zupełnie innego rodzaju? Medium, które rządzi się (lub będzie rządzić) zupełnie innymi prawami niż telewizja dokumentalna? Przez długi czas wokół działalności naszej te­lewizji panowała zmowa milczenia. Miliony ludzi oglądały program, lecz w gazetach i czasopis­mach tego nie odnotowywano. Teraz o telewizji pi­sze się sporo. Chwali się ją. Podziwia tempo jej rozwoju. Są i tacy, którzy zafascynowani jej tech­nicznymi możliwościami, bezceremonialnie -mianu­ją ją sztuką.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *