POSZUKIWANIA WSPÓŁCZESNYCH ŚRODKÓW WYRAZU

Teatr małego ekranu to teatr na wskroś współczesny. Dotyczy to zarówno repertuaru, jak stylu gry aktorskiej czy też całego ento jrage’u widowiska. Ekran telewizyjny demaskuje wszyst­ko, co nie jest nowoczesne, nawet jeśli jest w naj­lepszym gatunku. Wykrywa i demaskuje zupeł­nie tak samo, jak ujawnia i podkreśla niedokład­ność i fałsz. Telewizja jest jednym z najwspanial­szych wynalazków naszych czasów, zaiste, god­na miana „dziecięcia wieku”. Czyż więc rtie jest prawidłowością, że wymaga wręcz współc?;esnych środków wyrazu artystycznego, współczesnego ję­zyka? ,Lecz (może ktoś zapytać) czy możliwe jest w ta­kim razie stworzenie przy tego rodzaju dążeniu do maksymalnego naturalizmu nieomal dokumen­talnego stylu w teatrze telewizyjnym wielkich po­staci, postaci patetycznych podejmujących filozo­ficzną dysputę na temat życia?

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *