SZTUKA WYMAGA SZACUNKU

Sztuka wymaga szacunku dla samej siebie. Sztu­ka żąda tego szacunku. W teatrze nie wpuszczają na widownię po trzecim dzwonku. W muzeach obowiązuje cisza. W bibliotece nie wolno kreślić jakichkolwiek uwag na marginesie książki — na­tychmiast narażamy się na przykre kary. Oczy­wiście wszystko to stanowi elementarną formę szacunku dla sztuki. Najprostszą. Nie jest to na­wet jeszcze sam szacunek, lecz tylko wstępny jego warunek. Bez niego spotkanie ze sztuką nie do­szłoby w ogóle do skutku. W tym niebezpieczniejsza jest pod tym wzglę­dem absolutna bezbronność telewizji. Nie jest ona w stanie postawić żadnych warunków wstępnych. Powinna sama, jedynie mocą swego oddziaływa­nia — od tego zaczęliśmy naszą pogawędkę — nauczyć widza szacunku dla siebie.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *