LICZNE PROJEKTY

Stąd też liczne europejskie projekty edukacyjne mające ha celu upowszechnianie wiedzy o korzystaniu z nowych techno­logii informacyjnych.Programy i działania agend Unii Europejskiej podejmowane w celu szerszego udostępnienia informacji sektora publicznego w europejskim społeczeństwie infor­macyjnym wciąż jeszcze nie zdołały przezwyciężyć wszystkich barier, jakie obywa­tele Wspólnoty muszą pokonać. Różnice w prawie i praktyce działania administracji państw członkowskich Unii zakłócają efektywne wykorzystywanie danych sfery pu­blicznej. Rekomendowane przez Komisję Europejską działania legislacyjne, wymia­na informacji między państwami, kreowanie świadomości społecznej, demonstracje i programy pilotażowe oraz edukacja i kształcenie w dziedzinie zarządzania zasoba­mi informacyjnymi pozwolą na rozwiązanie problemu w skali Unii Europejskiej.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *