PROBLEM MONOPOLIZACJI DOSTĘPU DO INFORMACJI

Globalne społeczeństwo informacyjne z założenia jest tworem demokratycznym, co oznacza, że żaden jego członek nie powinien być w jakikolwiek sposób uprzywilejo­wany. Łącząc to stwierdzenie z postulatem globalności społeczeństwa informacyjne­go (każdy człowiek ma równe szanse w dostępie do informacji), okazuje się, że w chwili obecnej stan faktyczny w znaczny sposób odbiega od tych idealistycznych założeń. Wydaje się, że aby być członkiem społeczeństwa informacyjnego, należy spełnić dwa warunki: mieć dostęp do sprzętu pracującego w sieci oraz przynajmniej podstawowe umiejętności w zakresie jego wykorzystania. W praktyce spełnienie tych pozornie prostych warunków może okazać się bardzo trudne.

 

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *