BRAK INFORMACJI

Brak informacji na temat działalności administracji godzi głównie w interesy małych i średnich firm europejskich. Te także są zainteresowane dostępem do infor­macji statystycznych, finansowych (nieobjętych ochroną danych), geograficznych pozwalających na podejmowanie decyzji, formułowanie strategii fumy, planów in­westycyjnych, eksportu. Informacje zbierane przez izby handlowe w poszczególnych krajach Unii bywają często niedostępne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd też uruchomienie projektu EBR II (European Business Register) mającego ułatwiać dostęp do informacji wszystkim firmom europejskim przez pokonanie barier języko­wych, technologicznych, systemów rejestrujących i ograniczeń sieciowych. Projekt EBR został otwarty w ramach unijnego Telematics Application Programme w grud­niu 1998 r. i obejmuje wszystkie kraje członkowskie oraz Norwegię.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *