W RAMACH PROGRAMU

W ramach programu IMPACT przeprowadzano kon­sultacje w zakresie gromadzenia i wymiany informacji między sektorem publicznym a prywatnym .   Pierwszą inicjatywą legislacyjną Unii w tej dziedzinie była wspomniana już dy­rektywa 90/313/EEC z czerwca 1990 r. na temat wolnego dostępu do informacji o środowisku, będących w dyspozycji władz publicznych. Dyrektywa ta przyczyniła się do dalszych działań Unii Europejskiej w tym zakresie zwieńczonych podpisaniem przez Radę Unii i Komisję Konwencji wspólnej UN/ECE o dostępie do informacji, społecznym uczestnictwie w procesach podejmowania decyzji oraz dostępie do orzecznictwa w sprawach dotyczących środowiska.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *