ISTOTA PROBLEMU

Ważnym, być może podstawowym, zagadnieniem związanym z przemianami prowadzącymi do powsta­nia globalnego społeczeństwa informacyjnego jest problem monopolizacji dostępu do informacji, polegający w uproszczeniu na odsunięciu niektórych jednostek lub grup od udziału w tym procesie. .Istotą tego problemu jest zatem niebezpieczeństwo pozbawienia części społe­czeństwa możliwości korzystania z szans, jakie daje rozwój tecłmologiczny. Już kil­ka lat temu zagrożenie to zostało zauważone przez władze Unii Europejskiej: „Nie należy lekceważyć ryzyka wykluczenia jako wyniku nieodpowiednich umiejętności lub kwalifikacji, a także, bardziej ogólnie, powstawania spolaryzowanej społeczno­ści”

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *