WARUNEK EFEKTYWNEGO ZAWŁASZCZENIA

Warunkiem drugim efektywnego zawłaszczenia wiedzy jest zabezpieczenie czer­pania przewidzianych prawem korzyści materialnych z wiedzy chronionej, na drodze jej odpłatnego udostępniania (licencje), sprzedaży lub wymiany (częściowo lub całkowicie) na inne dobra. Ten warunek może być spełniony tylko wówczas, gdy wniosek o zabezpieczenie ochrony zostanie zgłoszony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wynalazek — po udzieleniu patentu — będzie chroniony w stopniu uwzględniającym wszystkie aspekty nowego rozwiązania. Skuteczną ochronę zapew­ni mu odpowiednia redakcja zastrzeżeń patentowych. Warunkiem trzecim efektywnego zawłaszczenia i komercjalizacji wiedzy jest za­pewnienie praktycznego wykorzystania chronionych rozwiązań na drodze realizacji od­powiedniej, proinnowacyjnej polityki naukowej.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *