NA WYŻSZYM ETAPIE

Podobają się widzom również teleturnieje po­święcone sprawom filmu. Można puścić wodze fan­tazji i założyć, że ujrzymy tego rodzaju ąuizy po­święcone wielkim aktorom, reżyserom, operato­rom…Nie wiemy, jak formować się będą środki wyra­zowe telewizji jako samodzielnej sztuki. Nie wie­my, czy wypracuje ona sobie własny język w spo­sób samoistny, czy też odbędzie się to przez tran­sformację innych — pokrewnych — sztuk.Może analogicznie jak w przypadku filmu na­stąpi podział na „telewizję dokumentalną” i „te­lewizję fabularną” i będą się one rozwijać równo­legle jako dwie odrębne dziedziny sztuki. Może będą się uzupełniać dając najbardziej zaskakujące rozwiązania. Może dadzą też — na wyższym eta­pie — pewną syntezę.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *