W BIAŁEJ KSIĘDZE

W Białej Księdze J. Delorse’a wyznaczającej program rozwoju Unii — jako kolejny etap działań po uchwaleniu postanowień Traktatu o Unii Europejskiej — stosunkowo dużo miejsca poświęcono informacji naukowej. Przedstawiona ona została jako podstawowy czynnik polityki naukowej poszczególnych państw i ich rządów, przez który oddziałują na rozwój i tempo badań naukowych, wyznaczają priorytetowe kierunki, wskazują proinnowacyjne dziedziny, konstrukcje i techno­logie oraz wpływaj ą na wykorzystanie wyników badań do celów społeczno-gospo- darczych. Akty prawne UE dotyczące informacji naukowej dzielone są na trzygrupy:dotyczące rozwoju usług i produktów lnlormacji,regulujące gospodarczą działalność usług informacyjnych,dotyczące dostępu do informacji.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *