ZAINTERESOWANIE OBYWATELI

Rośnie również zainteresowanie obywateli Unii tą proble­matyką. Badania przeprowadzone w 1998 r. wykazały że 68% ankietowanych wyraża potrzebę zwiększenia ilości informacji na temat Unii Europejskiej. Aż 49% badanych chciałoby więcej wiedzieć na temat przysługujących im praw w Unii, 49% — więcej na temat wspólnej waluty europejskiej, a 42% uważa informacje o możliwościach za­trudnienia w Unii za priorytetowe. Odpowiedzią na te potrzeby jest uruchomiony pro­gram Eur-Lex oferujący w Internecie publikacje „Official Journal” Unii, zawierający przepisy prawa i orzecznictwo. Publikacja ta, nowelizowana na bieżąco, dostępna jest w 11 językach. Działalność Komisji Europejskiej mająca na celu informatyzację sektora publicz­nego została wpisana w Action Plan for the Information Society, ogłoszony we wrze­śniu 1996 r.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *