PRZYPOMNIENIE PROBLEMÓW

Należy pamiętać, że w okre­sie 1965-1972 z krajów tzw. rozwijających się wyemigrowało do krajów przodują­cych w postępie naukowo-technicznym ok. 270 tys. specjalistów i trend w tym zakresie w następnych latach nie zmienił się. O problemach tych nie można zapomi­nać w okresie przystosowywania nauki i gospodarki krajowej do warunków Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie tzw. drenażu mózgów, procesów uzyskiwania dostępu do zasobów wiedzy uosobionych w zespołach ludzkich, zasobów chronio­nych i w inny sposób niedostępnych. Przypomnienie problemów w tym właśnie miejscu ma istotne znaczenie w okre­sie tzw. wejścia do Europy, a przede wszystkim w przypadkach gdy podstawowe czynniki inspirujące postęp naukowo-techniczny, w tym ogólnokrajowa sieć jedno­stek naukowych i badawczo-wdrożeniowych oraz szeroko rozumiana działalność wynalazcza — z różnych zresztą powodów — są mało efektywne

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *