PROCESY INFORMACJI NAUKOWEJ

Dotyczyć to będzie również procesów informacji naukowej, a przede wszystkim informacji technicznej i patentowej, mającej największy wpływ na zawłaszczenie wiedzy i jej skutki. Dzisiaj uczony, pracownik naukowo-badaw­czy, badawczo-wdrożeniowy, pracujący w . izolacji, stawałby się coraz bardziej anachronizmem. Zjawiskiem typowym są wciąż rosnące zespoły naukowo-badaw­cze, powiązane bezpośrednio z praktyką i tej praktyce podporządkowane. Odgrywa­ją one coraz większą rolę w intensyfikacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz ogólnego postępu nauki i techniki. Nie jest więc przypadkiem to, że stały się one przedmiotem szczególnych zabiegów ze strony najbardziej rozwiniętych krajów, czego wyrazem jest nie tylko chęć zatrudniania obcych, dobrych specjalistów, lecz przede wszystkim tzw. drenaż mózgów, co zawsze miało miejsce, a w warunkach Unii Europejskiej będzie miało zupełnie inny charakter.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *