AKTYWNOŚĆ INSTYTUCJI

Informacje te powinny — zdaniem Rady Unii — być dostępne na poziomie narodowych syste­mów informacyjnych: Traktat Amsterdamski Unii z 1997 r. zawiera znowelizowany art. 19la, który potwierdza prawo każdego obywatela Unii Europejskiej, osoby fizycznej i prawnej zamieszkującej bądź posiadającej siedzibę na terenie Unii do dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji. Podstawowe zasady regulujące dostęp do tych dokumentów zostały powie­rzone decyzjom Rady Unii.   Aktywność instytucji unijnych mająca na celu upowszechnianie informacji o dzia­łaniach Wspólnoty wzrasta.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *