BUDOWANIE EUROPY

Budowanie Europy obywatelskiej wymaga zwiększenia uczestnictwa obywateli państw członkowskich w działaniach na rzecz integracji. Pro­ces ten może przebiegać efektywnie, jeżeli towarzyszyć mu będzie polityka informa­cyjna ułatwiająca dostęp do informacji na temat funkcjonowania Unii i praw obywa­teli z tym związanych. Brak dostępu do informacji na temat nowego prawa wybor­czego do Parlamentu Europejskiego przysługującego obywatelom Unii uwidocznił się w wynikach ostatnich wyborów do tej instytucji. Problematyce dostępu do informacji sektora publicznego na poziomie Unii Eu­ropejskiej poświęcone zostały obrady Rady Unii Europejskiej w czerwcu 1998 r. w Cardiff, gdzie przede wszystkim przyjęto zalecenia informacyjnego przybliżenia problematyki aktywności Wspólnoty obywatelom państw członkowskich

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *