WIELE INSTYTUCJI

Wiele instytucji sfery publicznej w państwach Unii ogranicza dostęp do informacji już publikowanych bądź udostępnionych powszechnie w formie elektronicznej. Nie są to restrykcje w dostępie do informacji, ograniczenie to ma jedynie pozwolić na uniknięcie nieuzasadnionych kosztów. Limitowanie dostępu do informacji publicznych przekazywanych w tradycyjny (nieelektroniczny) sposób wynika także z konieczności ograniczenia ilościowego i czasowego. Optymalnym rozwiązaniem tego problemu jest powszechne zastosowanie przez instytucje sfery publicznej nowych technologii informacyjnych i tworzenie elektronicznych baz da­nych dostępnych w sieciach. Przyjęcie przez Unię Europejską zharmonizowanych rozwiązań regulujących do­stęp do informacji sektora publicznego oraz jego powszechna informatyzacja stają się niezbędne do realizacji prawa swobodnego osiedlania się i podejmowania zatrudnie­nia na terenie całej Unii.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *