PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

Państwa członkowskie Unii stosują tu wciąż jeszcze zróżnicowane kryteria dostępu. Wszystkie: ustawodawstwa narodowepaństw członkowskich Unii zawierają przepisy regulujące odstępstwa od prawa do wolności informacji sektora publicznego. Ogólnie dotyczy to informacji istotnych dla racji stanu, np; dotyczących bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, interesów gospodarczych państwa, procedur legislacyjnych, stosunków międzynaro­dowych. Ponadto ogranicza się dostęp do informacji naruszających interesy osób trzecich w wyniku naruszenia własności intelektualnej, prywatności, tajemnic hand­lowych, procedur. Ograniczonemu dostępowi podlegają również informacje dotyczące procesów podejmowania decyzji.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *