NA PODSTAWIE DANYCH

Na podstawie tych danych wydaje się uzasadniona teza, że zlek­ceważenie systemów usług internetowych przez banki doprowadzi do osłabienia ich konkurencyjności na rynku.Instytucje finansowe realizują osiąganie zysków, zgodnie z zasadą ekonomiczno- ści, przez maksymalizację przychodów oraz minimalizację kosztów prowadzonej działalności. Bardzo elastycznym miernikiem atrakcyjności produktów bankowych dla usługobiorcy są wymierne wartości przychodów bądź kosztów finansowych. Wzrost wartości przychodów finansowych banki starają się realizować przez zwięk­szanie obrotów przy coraz niższej marży.Obniżanie kosztów w sektorze bankowym odbywa się głównie przez wprowadza­nie zintegrowanych systemów informatycznych, które prowadzą do automatyzacji pracy dysponenckiej, kasowej, a także ułatwiają czynności związane ze świadcze­niem usług kredytowych.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *