DYNAMIKA ROZWOJU

Od dynamiki jego rozwoju w najbhzszych latach zależeć będzie, czy kraje postsocjalistyczne zdołają sprostać nowym wyzwa­niom i w dającej się przewidzieć przyszłości dogonią kraje Triady. Internet może być katalizatorem (the engine ofeconomic gwwth) wzrostu i rozwoju w Polsce(mteme- -led-srowth). Jest to jednak tylko szansa, a nie gwarancja sukcesu. Najbliższe lata zadecydują o pozycji Polski w hierarchii krajów rozwijających nową gospodarkę.Od dynamiki jego rozwoju w najbhzszych latach zależeć będzie, czy kraje postsocjalistyczne zdołają sprostać nowym wyzwa­niom i w dającej się przewidzieć przyszłości dogonią kraje Triady. Internet może być katalizatorem (the engine ofeconomic gwwth) wzrostu i rozwoju w Polsce(mteme- -led-srowth). Jest to jednak tylko szansa, a nie gwarancja sukcesu. Najbliższe lata zadecydują o pozycji Polski w hierarchii krajów rozwijających nową gospodarkę.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *