METODOLOGICZNE PODEJŚCIE

Biorąc pod uwa­gę którekolwiek z podejść metodologicznych, do informacji sektora publicznego należy zaliczyć informacje o publicznych instytucjach administracji rządowej cen­tralnej, regionalnej i lokalnej oraz strukturach europejskich. Do sfery publicznej nie mogą być zaliczane przedsiębiorstwa będące własnością państwa i działające na pod­stawie reguł rynkowych.Informacje sektora publicznego mogą być w różny sposób klasyfikowane. Naj­częściej rozróżnia się informacje o charakterze administracyjnym i nieadmmistracyj- nym. Pierwsza kategoria odnosi się do funkcji rządów i administracji.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *