PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ POLITYKI

Przyjęcie wspólnej polityki w dziedzinie budowania dostępu do informacji sekto­ra publicznego i jej efektywnej eksploatacji w Europie wymaga zdefiniowania pro­blemu na poziomie Wspólnoty, gdyż wciąż jeszcze w państwach członkowskich prawo w odmienny sposób reguluje tę kwestię. Z definicji sektora publicznego w modelu europejskim wynikają trzy podejścia: funkcjonalne, legalistyczno-mstytu- cjonalne i finansowe. W podejściu funkcjonalnym sektor publiczny obejmuje te instytucje, których zadania wynikają z władzy państwowej lub publicznej. Podej­ście legalistyczno-instytucjonalne ogranicza sektor publiczny wyłącznie do instytucji uznanych za takie przez prawo. W podejściu finansowym definiuje się sektor publicz­ny jako wszystkie te instytucje i organizacje, które są finansowane z funduszy publicznych i nie działają na podstawie zasad gospodarki rynkowej.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *