CZERPANA WIEDZA

Wiedza ta, czerpana z do­stępnych systemów informacyjnych, wzmacnia prawo do swobodnego poruszania się, zmiany miejsca zamieszkania i pracy na rynku Unii Europejskiej. Podstawowe prawa i wolności zawarte w Traktacie o Unii Europejskiej w prakty­ce bywają niejednokrotnie trudne do realizacji ze względu na brak ich przejrzystości dla obywateli, pracodawców i administracji wszystkich szczebli.Zalecany przez politykę Unii rozwój baz danych i systemów informacyjnych, zwłaszcza na poziomie administracji lokalnej, postuluje wykorzystanie multimedial­nych technologii informacyjnych zapewniających przełamanie barier wynikających z różnorodności językowej Europy. Wraz z pogłębiającym się rozwojem procesów integracyjnych i harmonizacyjnych wewnątrz Unii Europejskiej rośnie zainteresowa­nie problematyką informacji sektora publicznego, którego rola w europejskim społe­czeństwie informacyjnym nie może być marginalizowana.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *