MAŁE KŁAMSTWO

Ekran telewizyjny demaskuje kłamstwo. Choćby nie wiem jak głęboko było ukryte, mały ekran wydobywa je i zwielokrotnia wprawiając widzów w irytację, zmuszając ich niejednokrotnie do wy­łączenia telewizora.Prawda, uczciwość — oto podstawy telewizyj­nego kodeksu moralnego.Ów demaskatorski charakter naszego domowego ekranu nie podlega dyskusji. Gdy kilka lat temu spisywałem swe pierwsze wrażenia widza telewi­zyjnego, myśl o tym, że prawda jest podstawą ję­zyka, którym powinna posługiwać się telewizja, stale mnie nurtowała. I nurtuje mnie do dziś.A zatem ekran telewizyjny demaskuje kłam­stwo. Wielkie czy małe — wszystko jedno. Chciałbym teraz zatrzymać się na kłamstwie „małym”, często niepotrzebnym, niejako bezinte­resownym, a jednakże decydującym o niepowo­dzeniu całego programu.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *