PRZY CAŁEJ RÓŻNORODNOŚCI

Przy całej różnorodności, jakiejś egzotyce, wszystko to jest znajome, bliskie, aż do podobieństwa twarzy o róż­nych kolorach skóry. Wydawać by się mogło, że całe miasto zjednoczyło się dziś jednym uczuciem. Jaką mu dać nazwę? Radość? Entuzjazm? Wszy­stkich jednoczy młodość? Rzeczywiście młodzież dziś jest gospodarzem miasta. Wydaje się, że „średni wiek” mieszkańców Moskwy obniżył się co najmniej o dziesięć lat… Zburzony został z góry ustalony porządek im­prezy, naruszony został scenariusz programu. Przekroczone zostały wszelkie bariery. Do głosu doszła natchniona — w skali całego miasta — im­prowizacja. I ludzie, którzy zasiedli przed swoimi telewizorami czują się współuczestnikami tego, co teraz w danym momencie dzieje się na ulicy. Zo­stali wciągnięci w krąg wydarzeń.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *