ŻYCIE PODPATRZONE

Życie podpatrzone — termin, który zrodzony zo­stał przez film dokumentalny. Jego autorem jest ga Wiertow, znakomity reżyser, jeden z twór­ców światowego i radzieckiego filmu dokumental­nego. Postacie robotnic z okresu pierwszych pię­ciolatek „podpatrzone” i utrwalone na taśmie fil­mowej stały się już klasyką filmową. „W filmie tabularnym tego rodzaju kreacje musiałyby stwo­rzyć największe aktorki” – czytamy w artyku­le krytycznym tamtych lat. Lecz jakże nowego, powiedziałbym, właści­wego sensu nabiera ta zasada w telewizji! Nie bez powodu dokumentalne formy ukazywa­nia życia zajmują tak dużo miejsca w światowej sztuce.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *