REFORMA GRY AKTORSKIEJ

Jest to tylko dowodem na to, że w filmie rzą­dzą inne prawa — estetyczne. To samo zresztą można powiedzieć o telewizji. Dlatego jeśli w tea­trze scenicznym dążenie, umownie się wyrażając, do „filmowego stylu gry” jest wskazane, stanowi bowiem drogę nowszych twórczych rozwiązań, dla teatru, telewizyjnego jest to naturalny i jedyny możliwy sposób aktorskiej wypowiedzi. Teatr te­lewizji to teatr maksymalnego wcielenia się akto­ra w postać, którą należy grać z największym wewnętrznym skupieniem, odsłaniając wszystkie jej psychologiczne odcienie. Jest to teatr aktora współczesnego, nie chowającego się za charaktery­zacją, lecz odsłoniętego. Teatr szczerości i intym­ności, teatr absolutnej prawdy zachowania się uczuć.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *