POZYTYWY I NEGATYWY

Pozytywy i negatywy telewizji zazębiają się wzajemnie, sąsiadują ze sobą (nie mam, oczywi­ście, na myśli udanych i nieudanych programów, które często następują po sobie). Cechy negatyw­ne występują tak blisko pozytywnych, że wręcz niebezpiecznie jest otwierać do pierwszych ogień z dział krytyki. Zbyt duże jest bowiem niebez­pieczeństwo, jeśli można się tak wyrazić, „ostrze­lania własnych pozycji”.Powiedziałem, że telewizja rozluźnia więź mię­dzy ludźmi. Tak. Lecz czyż właśnie dzięki telewizji nie zo­stało urzeczywistnione i ze szczególną ostrością ukazane to, co jest być i może najbardziej charak­terystyczne dla naszego XX stulecia, a miano­wicie ów związek, współzależność życia każdego człowieka, a więc i mojego, i twojego, czytel­niku, iz życiem całej ludzkości, z losami całego świata?

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *