SKOMPLIKOWANE ZAGADNIENIA

Pozostawmy na razie skomplikowane zagadnie­nie gradacji tendencji wewnątrz samej sztuki te­lewizyjnego teatru. Jednak nikt nie ma wątpli­wości, że kierownik literacki owego teatru po­winien współpracować z określonym kręgiem pi­sarzy.Upłynie jeszcze trochę czasu, nie tak znów spo­ro, jak sądzę, i zaczniemy mówić: „To jest uro­dzony dramatopisarz telewizyjny”, jak dziś mó­wimy: „Urodzony scenarzysta filmowy”. „Co robić, urodził się, aby pisać dla telewizji. To dar boży. Ma to od Boga” — powiemy, wcale się nie dziwiąc zapominając, że jeszcze dwadzieścia lat temu nikt o telewizji nawet nie słyszał. Takie jest prawo życia. Podaż rodzi się z czasem, z czasem rodzi się Istnieje telewizja, sądzone jej jesrt stać się sztuką — będą i jej artyści.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *