PIERWSZE WYNIESIONE WRAŻENIE

Jednak wrażenie wyniesione z pierwszych prymitywnych dokumentalnych taśm, jak wraże­nie wyniesione z pierwszego programu telewizyj­nego, nosiło już znamiona estetyczne. Jednocze­śnie z narodzinami kinematografu narodził się nowy walor odbioru estetycznego. Może lepiej po­wiedzieć inaczej: nowy walor odbioru estetyczne­go uwarunkował możliwość przerodzenia się atrakcji w sztukę.Lecz czy może być rozpatrywane w myśl zasad estetyki to, co — jak teraz rozumiemy — sztuką jeszcze nie jest?Sztukę z owych pierwszych taśm filmowych czynił i czyni po dziś dzień nieobojętny, a przy pierwszym zetknięciu szczególnie fascynujący fakt przeniesienia rzeczywistości na ekran. Wszystkie elementy sztuki są tu widoczne. Fragment rzeczy­wistości jest utrwalony, uwieczniony, „pozostaje na zawsze” (to po pierwsze).

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *