INWESTYCJE ZAGRANICZNE

  • Inwestycje zagraniczne przepływają niemal wyłącznie między najbardziej roz­winiętymi regionami świata. Pogłębia się podział na kraje wysoko rozwinięte i tzw. Trzeci Świat.Międzynarodowe przedsiębiorstwa zachowują narodowy charakter wewnętrz­nej struktury organizacyjnej i składu zarządu.Brakuje przesłanek wskazujących na zanikanie lokalnej specyfiki w zachowa­niach pracowniczych, upodobaniach, gustach konsumenckich oraz zwyczajach hand­lowych.Istnienie tych prawidłowości zmusza do przyjęcia określonych zachowań i spo­sobów funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Z drugiej strony odpowiedni stopień dostosowania jest uwarunkowany ogólnymi trendami rozwoju społecznego, do których należy oprócz rozwoju demokracji, wolnego rynku i konkurencji także szeroko pojęty rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *