DOWODY PRAKTYKI

Praktyka dowiodła, że naukowcy potrafią już dopilnować i bronić swych interesów w tym zakresie, w czym skutecznej pomocy udzielają im różnego rodzaju ośrodki doradztwa specjalistycznego, rzecznictwa patentowego, informacji naukowo-technicznej, informacji i badań patentowych itp. Według niepełnych da­nych w przemyśle polskim zarejestrowano około 21 tys. spółek i spółdzielni oraz 345 małych firm prywatnych, które w tej dziedzinie m.in. świadczą w Polsce usłu­gi. Z jednej strony ośrodki te, tworząc możliwości rozpoznawania innowacyjnych rozwiązań określonych problemów, wskazują na zakresy ich ochrony, z drugiej zaś —.pobudzają i aktywizują myślenie twórcze i — w określonych warunkach—umożliwiają pełniejsze, a przy tym legalne, bezkonfliktowe wykorzystywanie za­strzeżonych rozwiązań.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *