DODATKOWE NIBEZPIECZEŃSTWA

Dodatkowymi niebezpieczeństwami, powodującymi odsunięcie niektórych jed­nostek, mogą być:lęk przed nowościami, powodujący blokadę psychiczną uniemożliwiającą kontakt z nowoczesnymi technologiami; problem ten może być także w znacz­nym stopniu związany z niskim wykształceniem;niedostateczna świadomość jednostki co do skutków jej odsunięcia od global­nego społeczeństwa informacyjnego; chodzi tutaj przede wszystkim o problem tzw. bezrobocia technologicznego.Od procesu przemian prowadzących do powstania globalnego społeczeństwa in­formacyjnego będą odsunięci nie tylko pojedynczy ludzie, lecz całe grupy społeczne etniczne. Jest to zjawisko dużo bardziej niebezpieczne dla samego procesu, ponieważ może spowodować pogłębienie nierówności, zarówno w ujęciu pionowym (podział na grupy społeczne), jak i poziomym (różnice między obszarami geograficznymi).

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *