TEATR w DOMU

Czy widz siedzący przed swoim telewizorem po­trafi wczuć się w wielkość, w umowną struk­turę patetyczno-tragicznego spektaklu zrealizo­wanego według sztuki Wiszniewskiego?…Czy dotrze doń wymowa scen masowych, choć­by wymarsz załogi na front?Czy wzruszy go walc marynarski pod gigantycz­nymi lufami dział?… Czy nie ujdą jego uwagi słowa prezenterów zwracających się bezpośrednio do widowni? Nie ma co ukrywać, tu niemal przez cały czas trwania spektaklu należy ogarniać wzro­kiem całą scenę. W sztuce tej nie ma prawie wca­le scen, w których uwaga widza skoncentrowana byłaby na jednej lub dwóch osobach.I jeszcze jedno. Prowodyr — świetna kreacja aktorska Tołubiejewa, jedno ze szczytowych osiąg­nięć tego aktora. Postać jakby wykuta z kamie­nia. W prawdziwość tej postaci wierzymy dopóty, dopóki mieści się ona w konwencji całego spek­taklu.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *