ŚWIADECTWO DLA WIDZA

Wydaje to świadectwo wyłącznie owemu widzowi.Na razie telewizja znajduje się w „niebezpiecz­nym momencie” — techniczny rozwój bowiem znacznie przewyższył jej rozwój estetyczny.Dlatego wyjaśnienie natury, szczególnych cech właściwości telewizji stało się tak istotne, uro­sło dla nas do jednego z najważniejszych ideowo- -twórczych problemów dnia dzisiejszego. Należy podkreślić, że nie pretenduję tu do nie­omylności sądów. Wręcz przeciwnie, już w trak­cie pisania tej książki nowe wrażenia niekiedy sprawiały, że musiałem rewidować swe stanowi­sko. Napisałem, na przykład, że teatr telewizyjny pozbawiony jest rampy, przegrody między akto­rem i widzem, i dlatego jego podstawą jest rea­lizm.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *