SPÓJRZMY NA EKRAN

Jak mi się jednak wydaje, już w samym po­stawieniu sprawy, w wysunięciu jej przez Andro- nikowa na plan pierwszy, jest coś nieprecyzyjne­go. Czytać czy mówić? Czy tego rodzaju dylemat w ogóle istnieje? Moim zdaniem, można zarówno czytać, jak mówić. Nie należy z tego robić pro­blemu estetycznego. I tym bardziej nie należy odpowiedzi na to pytanie traktować jak nienaru­szalnego prawidła zachowania się przed kamerą telewizyjną. Wyłącznie mówić! Broń Boże — czy­tać!… Włączmy więc telewizor i spójrzmy na ekran.Nadawany jest program Poeta i obywatel po­święcony Mikołajowi Niekrasowowi. Przygotowa­no go z okazji sto czterdziestej rocznicy urodzin poety. Zaczyna się zapowiedzią Anny Szyłowej. Prezenterka nie czyta, nie zagląda do kartki — mówi. Robi nastrojowe przerwy. Dobiera słowa. Patrzy prosto w obiektyw kamery.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *