WIDOWNIA TEATRU

Pozwólcie więc, że sam spró­buję bez uciekania się do pomocy statystyki prze­prowadzić kilka najprostszych obliczeń. Być mo­że, że ten prymitywny sposób pozwoli nam uświa­domić sobie realne, ludzkie treści tych wymia­rów, z którymi już dziś spotyka się telewizja. A więc:Widownia Moskiewskiego Teatru Artystyczne­go pomieścić może (w przybliżeniu) tysiąc osób. Załóżmy, że sala na spektaklach wypełniona jest kompletem widzów. Wówczas teatr ten w ciągu roku odwiedza około 300 — 350 tysięcy widzów. A ilu widzów przewinęło się przez widownię od dnia założenia teatru? Nietrudno wyliczyć. Mno­żymy 300 tysięcy przez 63 (ilość lat) i otrzymuje­my w przybliżeniu liczbę 20 milionów.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *