ENTUZJAZM NA SIŁĘ

Pozostajemy obojętni wobec rozniecania „na siłę entuzjazmu do aktora, pisarza, kompozytora. Nie żywimy wobec nich uczuć wzajemnych, wów­czas gdy zwracają się do nas w sposób familiarny. W ogóle nie istnieją żadne reguły reakcji emo­cjonalnych.Patetyczne podsumowanie — to jedna z bar­dziej rozpowszechnionych form podpowiedzi emo­cjonalnej. Wspominałem już o reportażu Nowe w Iwanowie. Bywają w telewizji reportaże udane. Ten był nieudany. Włókniarze Iwa­nowa zaproszeni do studia czuli się tam bardzo nieswojo, przypominali ludzi, którzy przygotowują się do pamiątkowego zdjęcia grupowego. Na pytania odpowiadali monosylabami, albo odczytywali z kartki jakiś niewiele mówiący tekst. Nie została zawiązana więź emocjonalna między nimi a ludźmi sprzed telewizorów. I mimo wszyst­ko na zakończenie tego nieudanego programu prezenterzy radosnymi głosami oznajmiali: „Na spotkaniu z włókniarzami Iwanowa dowiedzie­liśmy się o nich wiele nowego!”

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *