SCENARIUSZ I REALIZACJA

Tak wygląda scenariusz. A jak został zrealizo­wany?W pierwszej części dzieci dość dziarsko recytu­ją przed obiektywem telewizyjnym wyuczone na pamięć teksty. Pojawiają się nieudolnie ucharak- teryzowani aktorzy jako postacie z książek Czu- kowskiego. Podskakują, wymachują rękami. Na Barmaleja na przykład strach patrzeć. Ma przy­klejoną brodę, skacze niczym orangutan (wszystko to dzieje się na tle naturalnie zachowujących się dzieci). Oczywiście, nie miało to nic wspólnego z czymś, co nazywamy telewizją. Następnie pojawia się Mojdodyr, postać rysun­kowa, wmontowane w „żywy” program frag­menty filmu rysunkowego, kawałek innego, umow­nego świata, .świata dwuwymiarowego, jednym słowem — kino.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *