PODPOWIEDŹ EMOCJONALNA

Na ekranie telewizyjnym pojawia się człowiek. Rozmawia z widzem. Patrzy widzowi prosto w oczy.Widz pozostaje z nim sam na sam. Telewizja w trosce o swego „osamotnionego” odbiorcę sie­dzącego przed telewizorem stara się mu w jakiś sposób stworzyć, jeśli można się tak wyrazić, „sferę oddziaływania emocjonalnego”, w której odbywa się spotkanie widza ze sztuką. W ten sposób dochodzimy do tego, co nazwałem pod­powiedzią emocjonalną.Całą sprawę można rozpatrzyć w dwóch aspek­tach. Wyłącznie telewizyjnym, czysto warsztato­wym, i ogólniejszym — etycznym. Z oboma ma­my do czynienia w programie, który omówię niżej. Telewizja moskiewska nadaje niekiedy, naj­częściej w soboty, programy rozrywkowe.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *