DOSTĘP SEKTORA PUBLICZNEGO

Dostęp sektora publicznego do informacji stał się jednym z podstawowych założeń konferencji ministerialnej państw Unii Europejskiej z Bonn z 1997 r., zatytu­łowanej Global Information Networks. Kwestia ta znalazła znaczące miejsce w dzia­łaniach pozarządowych organizacji powołanych do analiz problematyki budowania europejskiego społeczeństwa informacyjnego, takich jak Information Society Forum, składające się z ekspertów, analityków i polityków.Wzrost znaczenia informowania sektora publicznego w polityce Unii Europej­skiej wiąże się z realizacją społecznego modelu europejskiego społeczeństwa infor­macyjnego. Informatyzacja i zastosowania nowych, coraz bardziej zintegrowanych technologii informacyjnych wzmagają komercjalizację sektora informacyjnego i po~ zostałych dziedzin gospodarki zależnych od globalnych systemów informacyjnych.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *