BEZPOŚREDNI KONTAKT

To oni mają bezpośredni kontakt z mediami lokalnymi. Dlatego ważna jest nie tylko dobra współpraca z nimi, lecz tak­że to, aby otrzymywali szybką i precyzyjną informację z ministerstw, zwłaszcza w sprawach, które budzą kontrowersje. O  ile regulacje prawne w zakresie zadań przypisanych rzecznikom prasowym urzędów organów administracji rządowej jasno precyzują jego rolę i obowiązki, o     tyle unormowanie w zakresie samego stanowiska można uznać za niewystarczają­ce. Wynika to z nieczytelnego oddzielenia stanowisk obsadzanych politycznie od sta­nowisk obsadzanych na podstawie kryteriów technokratycznych.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *