NA PIERWSZYM MIEJSCU

Wreszcie istnieje — wymieńmy na pierwszym miejscu przed innymi — potrzeba recenzowania programu telewizyjnego. Jeist to nieodzowne, albo­wiem musimy zdawać sobie sprawę z tego, co te­lewizja daje milionom ludzi. Czy uczy ich ko­chać sztukę? Poznawać ją? Czy sprzyja kształto­waniu indywidualnych gustów? Czy też może sta­wia znak równości między prawdziwą sztuką a jej nieudolnym naśladownictwem? Czy wreszcie wszelkimi sposobami stara się zastąpić sztukę naj­różniejszymi jej imitacjami?Prawdopodobnie w naszym programie telewi­zyjnym spotkać można zarówno pierwsze, jak drugie przejawy. Które z nich przeważają? Jaki okaże się przy rozpatrzeniu wszystkich pozyty­wów i negatywów wynik ostateczny?

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *