ELEMENT DOKUMENTALIZMU

Autentyzm, „naturalność” wszystkiego. Żadnych rekwizytów. Przy całym zasadniczym pokrewieństwie z tea­trem (jednoczesność aktu twórczego i odbioru) — język, którym przemawia telewizja, nie jest tea­tralny ani filmowy. W tym dopatrywać się należy poza wszystkim innym współczesnego charakteru telewizji.Ogólnie biorąc, mówić o przyszłości telewizji to znaczy mówić o drogach rozwojowych sztuki współczesnej, o jej procesach estetycznych, o jej środkach wyrazowych.Jednakże nie chciałbym w żadnym przypadku sprowadzić pojęcia współczesnego stylu do doku­mentalizmu i lapidarności środków wyrazowych. Przeciwnie, wydaje mi się, że zmierzamy do no­wego, bardziej szerokiego ujmowania realizmu, łączącego w sobie różne koncepcje rzeczywisto­ści — od fotograficznej dokładności (nie bójmy się tego słowa) do groteski. Niemniej jak przypuszczam, telewizja jako sztu­ka iść będzie w swym rozwoju w kierunku ma­ksymalnego dokumentalizmu.

Nikodem Załęgowski

Bardzo mi miło Cię gościć na swoim blogu. Chciałbym, abyś uzyskał tu informacje, których szukasz. Postaram się dogodzić Twoim intelektualnym potrzebom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *